Mundua.com
 
Bloga sortu  Sartu  

Blogak eta istorioak

Hona hemen mundua.com-en ostatutako blog ezberdinek argitaratu dituzten istorio berrienak.

Nahi izan eskero istorio guzti hauek gure planetaren RSS jarioaren bitartez irakurri ditzazkezu, honek mundua.com-eko blog guztiek argitaratzen dituzten istorioen jarraipena egiteko aukera ematen dizu.


Ulibarri 2014-18 proiektua

Bloga: Armerixa | Data: 2014/05/29 18:30

SARRERA:

Eibartarrek euskararen garapenean, bereziki industria arloan, izandako garrantziaren lekukoa hartuz, Armeria Eskolan Lanbide Heziketa euskaldunago baten aldeko apustua egin genuen. Horrela, 2006. urtean Ulibarri programan sartu ginen eta dagoeneko zazpi urte daramatzagu euskara proiektuak eta planak garatzen.

HELBURU NAGUSIAK:

Armeria Eskola  barnean euskaraz lan egitea, eta euskaraz soilik ezin denean bi hizkuntzak erabiltzea.
Kanpoko pertsona edo erakundeekin bi hizkuntzetan komunikatzea, beti ere euskararen aldeko jarrera azalduz.
Euskarazko eskaintza indartzea.

EREMUAK:

Helburu nagusi horiek lortzeko hiru eremu hauetan lan egingo dugu:

Eremu instituzionala
Eskolako kideak: ikasleak, irakasleak, administrazio eta zerbitzuetako langileak eta gurasoak
Gelaz kanpoko jarduerak


Eremu Instituzionala1 - Ikastetxea Hizkuntza Normalizazio Proiektuan inplikatzea, babesa emanez, dokumentu nagusietan Ulibarri Proiektua txertatuz eta  baliabideak emanez.

a)    Ikastetxeko organo desberdinak (Eskola kontseilua, klaustroa, zuzendaritza, adigunea eta mintegiak ) Hizkuntza Normalizazio Proiektuan parte hartzea.

b)    Batzordean zuzendaritzako eta mintegi bakoitzeko ordezkari bat egotea, gutxienez asteroko ordu beteko dedikazioarekin eta ordutegi amankomun batean bileran egin ahal izateko. Ikasleen eta gainontzeko langileen parte hartzea ziurtatzea.

c) Ikastetxeko Plan estrategikoan, Hezkuntza Proiektua eta Kurrikulum-proiektuak Hizkuntza Normalkuntzako erabaki orokorrak txertatzea.

d)    AIANn Ikastetxeko Hizkuntza Normalkuntzaren antolaketa (HNAT, HNB, osaketa, funtzioak, zereginak…) eta adostu diren euskararen erabilera-jokabideak zehaztea.

e)    Urteko planean normalkuntza plana zehaztea, gainontzeko plan edo programekin batera, bertan aurrera eramango diren jarduerak azalduko direlarik. Bere jarraipena egiteko adierazle bat zehaztuko da, zuzendaritzak jarraipen horren ardura izango duelarik.

f)     Ikastetxean antolatzen diren ekintzak aurrera atera ahal izateko behar diren baliabide ekonomikoak  jartzea.

2 – Armeria Eskola barnean euskaraz lan egitea, eta euskaraz soilik ezin denean bi hizkuntzak erabiltzeaa)    Zuzendaritzaren agerraldi, aurkezpenetan edo ekitaldietan (Ikasleen harrera, irakasle berrien harrera, sari-banaketak, ikasleen agurra…) euskararen agerpena ziurtatzea eta bere erabilpena bultzatzea, aldez aurretik kontutan edukiz.

b)    Zuzendaritzako, Adiguneko eta Kontseilu Eskolarreko idatzizko barne komunikazioak (deialdiak, aktak) gutxienez euskaraz izatea.

c)    Zuzendaritzako, Adiguneko eta Kontseilu Eskolarreko bileretan euskaraz gutxienez gazteleraz adina egitea.

d)    Gurasoei bidalitako idatzietan euskarari lehentasuna ematea, testuak egokiak eta ulerterrazak izan daitezela zainduz,bai sortutakoak eta bai itzulitakoak.

e)    Gidaguneak irakasle eta gainontzeko langileei bidalitako idatzizko komunikazioak (gehienbat emailez) gutxienez euskaraz izatea, euskarari lehentasuna emanez.

f)     Dokumentuak kudeatzeko sare berriaren egitura euskaraz izatea.

3 – Kanpoko pertsona edo erakundeekin bi hizkuntzetan komunikatzea, beti ere euskararen aldeko jarrera azalduz

a)    Ikastetxeak komunikabideetan egiten duen publizitate guztiabi hizkuntzetan egitea, bertan euskarekiko dugun konpromisoa aberasgarritzat azalduz.

b)    Hezkuntza eskaintza ezagutarazteko erabiltzen diren euskarri guztiak (karpetak, foiletoak) elebitan egotea.

c)    Komunikabidetara bidaltzen diren oharren erdia behintzat euskaraz soilik izatea.

d)    Web orria ele-bietan egotea euskarari lehentasuna emanez.

e)    Enpresetara edo erakundetara deitzean lehenengo hitza euskaraz egitea, eta ahal denean horrela jarraitzea.

f)     Enpresetara eta erakundetara bi hizkuntzetan bidaltzea eskutitzak eta emailak.

g)    Hornitzaileei eskaerak euskaraz egitea.

h)   Erakunde ofizialetatik gazteleraz soilik dauden idatziak jasotzen badira, idatzi horiek bueltatzea kexa eskutitzarekin batera.

i)        Zuzendaritzaren agerraldi, aurkezpenetan edo ekitaldietan euskararen agerpena ziurtatzea eta bere erabilpena bultzatzea, aldez aurretik kontutan edukiz. (Ikusi 1 eranskina)

4 – Ikastetxeko dokumentu edo baliabide garrantzitsuenak eta erabilienak euskaraz izatea:

a) Proiektu estrategikoa euskaraz egotea.

b)    Urteko planak eta memoriak euskaraz egotea.

c)    Hezkuntza proiektua euskaraz egotea.

d)    Curriculum proiektua euskaraz egotea.

e)    AJA euskaraz egotea.

f)     Prozesuen bitartezko Kudeaketa-Sistema (PKS)euskaraz egotea.

g)    Aurrekontuak eta dokumentu ekonomikoak euskaraz egotea.

h)   Ikastetxean dokumentazio berria sortzen denean, aldatzen denean edo indarrean egonik erabilera handia duenean euskaraz egotea.

i)     Ikastetxeko ordenagailuetan euskarazko Windows eta Msoffice-en bertsioak instalatzea. Ahal denean HAT (Hizkuntza Aukeratzeko Tresna) programa instalatuz eta HAT instalatzea ezinezkoa den kasuetan euskarazko partxeak jarriaz. euskaraz egotea.5 – Ikastetxeko paisaia linguistikoa nagusiki euskara izatea

a)    Ikastetxeko paisaia linguistikoan euskararen agerpena ziurtatzea dokumentuak eta kartelak euskaraz edo bi hizkuntzetan jarriz, eta euskarazkoari lehentasuna emanez.

b)    Gela eta tailerretako biltegi edo apaletan dagoen materialaren etiketak euskaraz edo bi hizkuntzetan jartzea.

c)    Gela eta tailerretako errotulazioa euskaraz soilik jartzea.

6 – Euskarazko eskaintza indartzea

a)    Matrikulazio kanpainan euskaraz ikastearen abantailak aipatzea.

b)    Ziklo guztiak euskaraz eskaintzea.

c)    Hasierako prestakuntzan ikasleriaren % 50a D eredukoa izatea.

d)    D ereduko taldeetan eta talde mistoetan euskaraz ematen diren moduluen kalitatea bermatzea, bai material aldetik eta bai hizkuntzaren aldetik.

e)    Lan Praktikak euskaraz egitea D ereduko zikloetan, eta beste zikloetan ere bai ikasleek eskatuko balu eta enpresa prest balego.

f)     Ematen diren ikastaroen %10a euskaraz izatea.

7 – Pertsonen kudeaketan hizkuntza irizpideak erabiltzea

a)    Langileen euskara maila hobetzeko ikastaroak eskaintzea. Mintzalagunak(atsedenaldietan kafea hartze euskaraz hitz eginez) ekimena martxan jartzea ahozkotasuna lantzeko.

b)    Ikastetxeko langileek Ulibarri proiektuaren berri izatea, harrera-protokoloan proiektua azalduz.

c)    Kargu berri bat esleitzerakoankargu horrek eskatzen duen euskara-maila kontutan izatea.

d)    Delegaritzara eskatzen den ordezkoaren euskara perfila titularrak daukana izatea. Kontutan izan irakasle titularrak klaseak emateaz gain bestelako lanak ere egiten dituela.

e)    Hezkuntza administrazioari irakasleak ez diren langileak, euskaldunak izatea eskatzea.

8 – Deba bailarako bigarren hezkuntzako ikastetxeetako Hizkuntza Normalkuntza Teknikariekin eta Berritzeguneko euskarako teknikariekin harreman estua izatea dagokion bilera eta ekintzetan parte hartuz. Baita ere Ikaslan edo Lanekiren bitartez antola daitezkeen bileretan.

a)    Berritzeguneak antolatutako bailarako bileretan modu aktiboan parte hartzea

b)    Bilera horietatik ateratzen den informazioa lehenik HNBko kideei pasatzea eta ondoren ikastetxe guztiari.

c)    Materiala euskaratzeko, LPak eta HEZIBI euskaraz egiteko, ikastaroak euskaraz emateko edo bestelako gaien inguruan LANEKIK edo IKASLANEK antolatutako bileretan modu aktiboan parte hartzea

Eskolako kideak. Ikasleak.9 – Ikasleek HNBarekin elkarlanean, Ulibarri proiektua planifikatzea eta garatzea eurei dagozkien arloetan.

Euskara maitatzeko eta euskararen aldeko jarrera sustatzeko, euskararen aldeko ekintzak (euskara eguna …) antolatzea eta parte hartzea.
Motibazio saioak edo hitzaldiak antolatzea HNB eta beste erakundeekin elkarlanean.
Beste erakundeek antolatutako euskararen aldeko ekintzetan (korrika, tantanez tantan…) parte hartzea.
Euskararekin erlazionatutako informazioa (ikastaroak, EGA, hitzaldiak, kilometroak…) zabaltzea  irakasle eta ikasleen artean, horretarako komunikazio tresna egokiak erabiliz (e-maila, Facebook-a, bloga…)
Gela bakoitzean arduradun bat izatea euskararekin lotutako gaiak lantzeko eta beste geletako arduradunekin zein HNBarekin erlazioanatzeko.
Eremu informalean euskaraz hitz egitera animatzeko ekintzak antolatzea. (Adibidez: ostiraletan euskaraz).
g. Euskararen erabilera informala neurtzea, aztertzea eta ondorioak ateratzea HNBarekin elkarlanean10 – Armeria Eskola barnean euskaraz jardutea, ahal den gehienetan

a)    Euskaraz ematen diren moduluetan euskaraz egitea irakaslearekin zein kideekin.

b)    D ereduko ikasleek Lantokiko Prestakuntza euskaraz egitea, eta bestelako ereduetan euskaraz egiteko aukera aztertzea.

c)    Eremu informalean (atsedenaldietan, sarrera-irteeretan…)  euskara gehiago erabiltzea.

d)    “Arnasguneak” edo euskaraz soilik egingo diren ekintzak antolatzea.

11 -  Euskarazko adarrak indartzea

a)    D eta eredu mistoetako moduluetan, irakaslearen euskara maila eta dokumentuen kalitatea zintzoki eta HNBarekin elkarlanean ebaluatzea.

b)    Euskaraz ikastearen abantailez jabetzea eta euren kideen artean zabaltzea modu aktiboan.

Eskolako kideak. Irakasleak.

12 - Ulibarri proiektua ezagutzea, babestea eta garatzea.

a)    Ulibarri proiektua eta Urteko planak irakasle guztiei helaraztea, parte hartzera animatuz eta ekarpenak jasotzeko bideak sortuz

b)    Euskararen lanketaren inguruan sortzen den informazioa irakasleen esku jartzea: materialak, ikastaroak, lotura interesgarriak, laguntzak, berriak,… horretarako, Armerixa bloga eta e-maila erabiliko dira.

c)    Irakasleriaren euskara maila hobetzea, orokorrean komunikatzeko gaitasuna lortzeko, eta PL2a dutenen kasuan euskara teknikoa hobetzeko.

d)    Euskararen aldeko jarrera azaltzea bere jokaeraren bidez.

13 – Euskaraz lan egitea, eta euskaraz soilik ezin denean bi hizkuntzak erabiltzea.

a)    Irakasleen arteko bilerak (alorgunetakoak, ikasgunetakoak, ebaluaketakoak…) euskaraz edo ele-bietan egitea

b)    Irakasleen arteko bileren deiak euskaraz edo ele-bietan egitea

c)    Bileren aktak euskaraz egitea

d)    Moduluen memoriak euskaraz egitea, ahal den neurrian.

e)    Programazioak berritzean euskaraz jartzea, ahal den neurrian.

f)     A ereduko taldeetan ikasle euskaldunei euskaraz aritzeko eta lanak aurkezteko aukera ematea, ahal den neurrian.

g)    Eremu informalean euskara gehiago erabiltzea.

14 – Euskarazko eskaintza indartzea

a)    D ereduetako eta talde mistoetako moduluak euskara txukun eta ulergarrian ematea.

b)    Euskaraz ditugun material didaktikoak urtero ebaluatzea, horretarako ezarrita dugun protokoloa jarraituz.

c)    Klasetik kanpo ikasleekin euskaraz hitz egitea, ahal den neurrian.

d)    Lan Praktikak euskaraz egin al izateko neurriak hartzea, LPen arduradunarekin batera.

Eskolako kideak. Administrariak eta zerbitzuetako langileak.

15 - Atezaintzan eta bulegoan eguneroko bizimoduan euskararen agerpena eta erabilera bultzatzea

16 – Euskarazko eskaintza indartzea, matrikulazio garaian euskaraz ikastearen abantailak azalduz
Gelaz kanpoko jarduerak. Eskola eragile.

17 – Ikasleak enpresak bisitatzen dituztenean lan eremuan ere euskara erabiltzen dela ikus dezatela, horretarako aldez aurretik aukeraz aztertuza)    Euskarak enpresetan duen presentzia ikasleei erakusteko enpresak bisitatzerakoan azalpenak euskaraz emateak duen garrantzia irakasleei azaltzea

b)    Jarduera osagarriak antolatzeko erabiltzen den excel orrian azalpenak zein hizkuntzetan egingo diren jartzea

18 – Ikastetxeak kanpokoentzat zein bertako ikasleentzat antolatutako hitzaldietan euskararen agerpena eta erabilera bultzatzea, horretarako aldez aurretik egoera kontutan edukiz. (Ikusi 1. eranskina)19 - ULIBARRI programan martxan jartzen diren deialdi ezberdinak aztertzea eta interesgarriak/bideragarriak direnetan parte hartzea

Emaitzak arlo ezberdinetan

Bloga: Armerixa | Data: 2014/05/26 10:47Erabilera ia bikoiztu egin zen ikastetxe mailan, %17tik %32ra, eta arlo guztietan igo ziren, eta azpigamarragarria da D ereduetako taldeetan laukoiztu egin zela euskararen erabilera. Jarduerak erakutsi zigun euskaraz egiteko gogoa eta ahalmena badaudela, baina ohitura falta zaigula, eta orain dugun erronka nagusia egunerokotasunean, pegatinarik ipini gabe, euskaraz hitz egitea da.

Armerixan ostiraletan euskaraz

Bloga: Armerixa | Data: 2014/05/26 10:41Armerixan ostiraletan euskaraz jarduera egiteko ideia ikasleekin egindako bilera batetik atera zen. Bilera hartan euskararen erabilera ikastetxean oso baxua zela aipatu zen, eta zerbait egin beharra zegoela.

Lehen pausua erabilera hori neurtzea izan zen, entzuketa metodoaren bidez klase barruan zein kanpoan euskararen erabilera neurtu genuen eta emaitza espero bezain txarra izan zen %17, gainera ezberdintasunik ez zen nabaritu klase barruan zein kanpoan, ez eta eredu ezberdinen artean ere.

Emaitza horiek aztertu ondoren, astean behin euskaraz aritzeko konpromezuak hartzea proposatu zen. Horrela, pegatina batzuk atera genituen eta pegatina jazten zuenak egun horretan euskaraz egiteko asmoa azaltzen zuen. Jarduera maiatzeko ostiraletan egin dugu eta bigarren ostiralean berriro neurtu genuen erabilera.

Branka ikasleak

Bloga: Armerixa | Data: 2014/01/16 14:25


Euskaren ezagutza maila ezberdinak ikusten dira ikasleen artean, %68ak ondo edo oso ondo ezagutzen badu ere, kezkagarria da %17ak gutxi edo ezer ez ulertzea. Hala ere, kontutan izan behar dugu hainbat ikasle etorkin ditugula, eta salbuespen pozgarriak badauden arren sarritan euskara maila ez da egokia.

Armeriako ikasleen %70-aren ama hizkuntza erdAra izan arren,  gehienak euskara maila ona (%42) edo oso ona (%26) du. Horrek esan nahi du ikasle gehienak euskaldun berriak ditugula, eta  LH, DBH eta Batxilergoetako ikastetxeek zein ikasleek beraiek lan ona egin dutela euskara irakasten zein ikasten.

Gurasoen ezagutza maila

Bloga: Armerixa | Data: 2014/01/16 14:22Brankatik atera daitekeen beste datu positibo bat da guraso euskaldunen kopurua %25etik %41era igotzea  azken 8 urtetan. Aldiz Eibarko biztanleria osoa hartzen badugu kontutan portzentaje hori %50 inguruan mantendu da. Hala ere, oraindik guraso euskaldunen kopurua Eibarko batazbestekoa baino txikiagoa da eta horrek sortzen digun kezka da Ikastetxeak kanporatzen duen itxura ez ote den oso euskalduna.

Kukuarri 377 m.

Bloga: Mendi igoerak euskaraz | Data: 2013/04/27 13:062012ko urtarrilaren 15a igandea.
Haizearekin batera.
Behin ere igo gabe nuen mendia.
Orioko hondartzetik gora ordubetean igo genuen.

Buelta beste aldetik, Autobide A8 aldera azpitik pasa eta S. Martin baselizatik igaro

gero Orioko kiosko plazan pintxo pare bat hartu eta etxera buelta.

Hementxe mapa.

Erramutz 386 m Artola 450 m Tximistarri 425 m

Bloga: Mendi igoerak euskaraz | Data: 2013/04/27 13:05

2012ko urtarrilaren 16a astelehena.
Bazkaldu eta gero 16:10 zirenean hasi Olabidetik gora. Lehenik Erramutz (386 m.) igo, gero Paradorera eta hemendik errepidez, lehen Artolako mendixka igo (450 m,) eta gero Tximistarri (425 m.).

 Bi ordu behar izan nituen, bere eslakada gunea ikusi eta gabez buelta etxera, bide berdinetik eta bakarrik.Mapa hementxe

Artzain 472 m.

Bloga: Mendi igoerak euskaraz | Data: 2013/04/27 13:052012ko otsailaren 18a larunbata.

Paradoretik behera egin eta Jaizkibelgo ibilbide integralaren erdiko zati egin ostean (Gaztarrotz,Erentzin, Lerueta)

Gora igo eta Carlos Alejos eta Ignacio Garmendiarekin batera Artzain mendia igo genuen arratsaldeko 13:30 zireneanHemen egindako txangoaren mapa

Arburuako harria 460 m. eta Belitz 486 m.

Bloga: Mendi igoerak euskaraz | Data: 2013/04/27 13:042012ko martxoaren 10a larunbata

Estebenea baserritik,  Olaberriako auzoan (Irun)
goizeko 9:30tan hasi eta itzulia 12:50 bukatu leku berean.Lehen Arburuako harria igo eta gero Belitz mendia 486 m..

Erlaitz mendi taldeak ateratako 2012ko egutegitik (abendua).Egieder 327m Leungo harkaitzak 398m Beltzaitz 433m

Bloga: Mendi igoerak euskaraz | Data: 2013/04/27 13:04

2012ko martxoaren 17a larunbata

Irungo Urunea baserritik (Olaberria auzoan). Goizeko 10etan hasi eta 13:30 bukatu.

Lehenik Egieder igo eta inguruko 7 harrespilak ikusi, gero Leungo harkaitzak igo (hemen nire seme alabak, eta baita iloba eskalatzen ikusi izan ditut). Gero Beltzaitz mendia igo 422m. erpin geodesiko probintziala duena.

Hemendik Pikoketara joan eta han gerra zibilean fusilatu zituzten oroitarria ikusi,

 eta Amezti mendia igo 472 m. gero Epeleko errekatik Urunea baserrira jaitsi 

Hemen egindakoaren mapa

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>


Bloga sortu :: Bloga kudeatu :: Blog zerrenda :: Top 10 Blogak :: Ohiko galderak :: Wikia
© Ekostat Informatica, S.L.  -  Hosting guebs.com  -  WordPress-ek kudeatua    ( XHTML CSS )
Edukien lizentzia: Aitortu-EzKomertziala-PartekatuBerdin 2.5
hosting y dominios